Solidify

Flytt till Visual Studio Team Services

2013 introducerade Microsoft Visual Studio Online (VSO), som numera heter Visual Studio Team Services (VSTS). VSTS är alltså Microsofts ”TFS i molnet”. VSTS innehåller i stort sett allt som en lokalt installerad TFS (On-Prem) gör och ser likadant ut. Som vanligt ingår ärendehantering, källkod…

läs mer »

Application lifecycle management (ALM)

Application Lifecycle Management (ALM) syftar till att skapa effektivitet och kvalitet i systemutvecklingsprocessen. Med rätt verktyg och rätt arbetssätt kan man skapa goda förutsättningar för alla roller – inklusive förvaltningsorganisationen – i utvecklingsprojekt där det ställs höga…

employee image
läs mer »

CM/DevOps som tjänst

Att endast införa ett verktyg i organisationen löser sällan problem, verktyget behöver underhållas och anpassas, kunskap behöver spridas, metoder och processer måste etableras.  För en verksamhetskritisk plattform som TFS är detta extra viktigt. Går plattformen ner avstannar verksamhete…

läs mer »

Continuous Delivery

Med avstamp i vår långa erfarenhet av ALM-implementationer med Visual Studio och TFS har vi tagit fram ett tjänsteutbud för Continuous Delivery med hjälp av dessa verktyg. Utgångspunkt tas i Continuous Integration, en metod för utvecklare som integrerar sin kod ofta och verifierar integratio…

employee image
läs mer »

Test och kvalitetssäkring

Utifrån lång erfarenhet av test, kvalitetssäkring och TFS har vi tagit fram ett helhetskoncept kring test baserat på TFS och VSTS. Konceptet innefattar bland annat dessa delar: Utvärdering utvärdering av testverksamheten rapport om verksamheten en road map för hur man på bästa sätt går vidare U…

employee image
läs mer »

Plattform

TFS (Team Foundation Server) och VSTS (Visual Studio Team Services) är båda komplexa plattformer. Ur ett drifts- och förvaltningsperspektiv finns en hel del att tänka på. TFS är för de flesta företag och organisationer en affärskritisk applikation där utvecklingen helt eller delvis står still…

employee image
läs mer »

Utveckling

Visual Studio är ett verktyg som de flesta utvecklare är bekanta med när det gäller kodning. Men de delar av Visual Studio som kan höja effektiviteten hos dig och ditt team är det få som är lika väl bekanta med. Vi kan hjälpa ert företag att förbättra kvaliteten och öka produktiviteten i ert utvecklin…

employee image
läs mer »

Krav

Krav är ett viktigt och komplext område. I TFS (Team Foundation Server) arbetar man med olika metoder: alltifrån CMMI till Agile, Kanban, Scrum och Safe, men oavsett metod så är krav en av grundpelarna för att utvecklingen ska bli lyckad. Solidify kan hjälpa dig och ditt företag med kravhanteringe…

employee image
läs mer »