Solidify

Afshin Mohammadi

Som systemutvecklare ska man normalt ha ett öga för alla delar inom leden men jag brinner lite extra för kvalitet i mina leveranser. I ärlighetens namn måste jag dock erkänna att det inte allt för sällan går som jag har tänkt sig, främst på grund utav att organisationerna ofta prioriterar tid och budg…

employee image
läs mer »

Daniel Lanner

Den stora behållningen med att jobba med systemutveckling är att det hela tiden kommer nya förändringar – dels att det kommer ny teknik, men även omvandling inom krav och prioritering. För att lyckas hålla ordning på förändringen krävs det att man har ordning på sina processer. Jag hjälper…

employee image
läs mer »

Janne Hasslöf

För mig har kommunikation alltid varit den drivande kraften i systemutveckling, både mellan människor och olika delar i mjukvaran. Fokus på kommunikation ökar ständigt och är helt avgörande för att lyckas i dagens allt mer utmanade IT-projekt. Som konsult upplever jag att kunderna vill ha fler f…

employee image
läs mer »

Jesper Fernström

Världen är full av metoder och teknik som kan göra livet enklare, varför inte använda dem? Agila metoder, ny teknik och systemutveckling är tre saker som ligger mig varmt om hjärtat och som jag har turen att få jobba med som expert. Att hjälpa andra bli bättre på det de gör är fantastiskt tillfredsstäl…

employee image
läs mer »

Joachim Rossberg

Jag har sedan 90-talet arbetat med systemutveckling och började tidigt intressera mig för projektledning och hur man bäst kan förbättra utvecklingsprocessen. I samband med att de agila ramverken, såsom Scrum, dök upp förstod jag att vi här hade en modell som kunde förbättra utfallet på projekte…

employee image
läs mer »

Magnus Juvas

Många organisationer tar väldigt lång tid på sig för att leverera affärsnytta i form av ny systemfunktionalitet till sina medarbetare och kunder. Dessutom under mycket stress och med stor risk på grund av osäkerheter i kvalitetsarbetet. Det behöver inte vara så. Vi kan fortfarande hämta mycket i…

employee image
läs mer »

Magnus Timner

Jag har arbetat med systemutveckling med Microsofts verktyg sedan tidigt 90-tal. Nu arbetar jag främst med att hjälpa andra att bli bättre på systemutveckling genom att införa moderna verktyg och metoder. Jag håller kurser i Visual Studio och Team Foundation Server och har hjälpt mängder av före…

employee image
läs mer »

Marko Koskinen

Så länge jag har arbetat inom systemutveckling har jag haft ett intresse och strävan att förbättra, effektivisera och automatisera så stora delar av systemutveckling- och leveransprocessen som möjligt. Som konsult har jag turen att kunna arbeta med mitt intresse och samtidigt hjälpa företag a…

employee image
läs mer »

Mathias Olausson

Jag gillar fungerande mjukvara. Men framförallt gillar jag fungerande processer som låter oss bygga mjukvara på ett effektivt sätt, något som jag ofta får uppleva som konsult och utbildare. I dagens ekonomi är det för många organisationer en utmaning att leverera system med god kvalitet under al…

employee image
läs mer »

Staffan Blomgren

I en bransch där förändring och utveckling sker dagligen, behövs effektiva processer för att hänga med. Jag jobbar med att hålla fokus på helheten och bidrar med långsiktigt perspektiv på både marknad och internt. Det bästa med min position är att det finns plats för både variation i form av många ol…

employee image
läs mer »

Taavi Kõosaar

Jag är van att arbeta från idé till färdig leverans oavsett om det är ett litet kodproblem, en ny feature eller ett helt system. Jag har också stor erfarenhet när det gäller driva utvecklingsprojekt tillsammans med IT-drift- och infrastruktursidan. Under min tid i mjukvarubranchen har jag arbeta…

employee image
läs mer »

Therese Berge

För mig är en bra applikation en applikation som är lätt att underhålla, återanvända och vidareutveckla. Men för att kunna skapa en sådan krävs såväl bra arkitektur som strukturerad kod och ett lättanvänt testramverk. Om det är något jag gillar så är det ordning och struktur, såväl i projektarbete…

employee image
läs mer »